AKÜ NEDİR AKÜLER HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR

Akü, elektrik enerjisini kimyasal konumda depolayan elektro kimyasal bir cihazdır. Aküyü; oluşturan kimyasal bileşenler geliştikçe akülerin depolama, çeevrim sayısı, termal ve elektriksel verimleri de artmaktadır. Aküler genel olarak içerisinde kullanılan kimyasal bileşene göre adlandırılırlar. ( Kurşun-Asit, Nikel-Kadmiyum, Lityum-İyon vb. ) Yapısı bir katot, bir anottan ve seperatörden oluşur.

Akülerde Kullanılan Temel Kavramlar

 • Akü Nominal Kapasitesi: Akünün üzerine yazılı olan Ah (Amper-saat) akünün kapasitesini, depolayabileceği maksimum elektrik enerjisini gösterir.
 • Şarj Durumu (State of Charge, SoC) : Aküde kalan elektrik enerjinin bir göstergesidir. Yüzde 40 deşarj olmuş bir akünün SoC değeri yüzde 60 tır.
 • Şarj/Deşarj Döngüsü (Cycle) :Akünün nominal kapasitesine kadar şarj edilip ardından deşarj olması işlemidir. Bu işlem 1 şarj/deşarj döngüsüdür.
 • Deşarj Derinliği (Depth of Discharge, DoD) :Akünün bir döngüde yeniden şarj edilmeden önce ne kadar deşarj olduğunu gösterir. Yüzde 40 DoD,

yüzde 60 SoC değerine eşittir.

 • Nominal Şarj/Deşarj Döngü Ömrü (Rated Cycle Life) :Akü kapasitesi orijinal kapasitesinin yüzde 80 ine düşmeden gerçekleşmesi beklenen şarj/deşarj (Çevrim ) işlemi sayısıdır.
 • Kendiliğinden Deşarj (Self Discharge) : Akülerin şarj olmadan bekletilmeleri halinde deşarj olmalarıdır. Örnek olarak %5 / ay olarak ifade edilir.
 • Kütlesel Enerji Yoğunluğu (Energy Mass Density) : Akünün birim ağırlığında veya birim hacminde depolayabileceği elektrik enerjisi miktarıdır. ( w / kg )
 • Hacimsel Enerji Yoğunluğu (Energy Volumetric Density) : Akünün birim litrede veya birim hacminde depolayabileceği elektrik enerjisi miktarıdır. ( w/lt )

1 Comment

 1. Mark
  Temmuz 17, 2018 Yanıtla

  Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

Leave A Comment